Διαγνωστικές εξετάσεις

  • Υπερηχητική Βιομετρία
  • Βυθοσκόπηση και Ψηφιακή Φωτογράφιση του βυθού
  • Παχυμετρία κερατοειδούς
  • Τοπογραφία κερατοειδούς Tomey
  • Schirmer test – BUT
  • Οπτική Τομογραφία Συνοχής (OCT)
  • Οπτικά πεδία (Humphrey)