Η πάθηση του κερατόκωνου

Ο κερατόκωνος είναι μία πάθηση του πρόσθιου διαφανούς χιτώνα του ματιού που ονομάζεται κερατοειδής. Φυσιολογικά ο κερατοειδής έχει σχήμα ομαλά σφαιρικό. Στον κερατόκωνο ο κερατοειδής αλλάζει σχήμα και γίνεται κωνικός ενώ ταυτόχρονα λεπταίνει προοδευτικά. Αυτή η παραμόρφωση του κερατοειδούς δημιουργεί σημαντικές διαταραχές στην όραση οι οποίες επηρεάζουν τις καθημερινές δραστηριότητες.

Ο κερατόκωνος είναι πάθηση που οφείλεται σε διαταραχή του κολλαγόνου από το οποίο είναι κατασκευασμένος ο κερατοειδής. Συγκεκριμένα το κολλαγόνο είναι πιο μαλακό και οι συνδέσεις μεταξύ των ινών του κολλαγόνου είναι πιο χαλαρές. Υπάρχει κληρονομική προδιάθεση χωρίς να είναι βέβαιο ότι η πάθηση κληρονομείται. Μπορεί να συνυπάρχει με κάποια σύνδρομα όπως το Ehlers Danlos ,το Down. Παρουσιάζουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν κερατόκωνο άτομα με μελαγχρωστική αμφιβληστροειδοπάθεια και σοβαρή εαρινή επιπεφυκίτιδα.