Εκτροπές ανώτερης τάξης (Ηigher order aberrations)

Μέχρι πρόσφατα ξέραμε ότι οι κυριότερες διαθλαστικές ανωμαλίες ήταν η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός. Αυτές αποτελούσαν τον μοναδικό στόχο της διαθλαστικής χειρουργικής. Στο μεγαλύτερο ποσοστό των ατόμων που υποβάλλονται σε διαθλαστική χειρουργική η ακριβής διόρθωση αυτών των ανωμαλιών προσφέρει άριστη όραση ίδια με αυτή των γυαλιών ή των φακών επαφής. Υπάρχει όμως ένα ποσοστό ατόμων που δεν έχουν τέλεια όραση κυρίως κάτω από δύσκολες συνθήκες(π.χ. το βράδυ σε χαμηλό φωτισμό) ακόμη και μετά από τέλεια διόρθωση της κύριας διαθλαστικής ανωμαλίας τους.

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας κατέστη δυνατόν να μελετηθούν αυτά τα μάτια περισσότερο και βρέθηκε ότι οι αιτίες που προκαλούν την μείωση της ποιότητας της όρασης κάτω από αυτές τις συνθήκες ονομάζονται εκτροπές ανώτερης τάξης(higher order aberrations).Σήμερα με την χρήση της τεχνολογίας, αυτές οι εκτροπές είναι δυνατό να μετρηθούν και να διορθωθούν με ακρίβεια. Έτσι η χειρουργική αντιμετώπιση με Laser κάθε περιστατικού γίνεται εξατομικευμένα και ονομάζεται Wavefront Guided Ablation. Bέβαια αυτό είναι αναγκαίο στο 10-20% των περιπτώσεων κάτι που θα το αποφασίσει ο ειδικός Χειρουργός Οφθαλμίατρος μετά από ενδελεχή μελέτη του κάθε περιστατικού.

Αυτό το site χρησιμοποιεί cookies. Πατήστε "ΟΚ" για να αποδεχτείτε την χρήση τους, ή στο "Μάθετε περισσότερα" για να διαβάσετε για τον σκοπό τους.