Τραμπεκουλοπλαστική στο γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας (Green Laser)

Το Green Laser μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της πιέσεως του ματιού σε περιπτώσεις που τα φάρμακα δεν την ρυθμίζουν στον επιθυμητό βαθμό. Είναι μια απλή και ασφαλής διαδικασία η οποία σε αρκετές περιπτώσεις ρίχνει την ενδοφθάλμια πίεση 3-4 mm/Hg ή μπορεί και να μειώσει τον αριθμό των χρησιμοποιημένων φαρμάκων.

Αυτό το site χρησιμοποιεί cookies. Πατήστε "ΟΚ" για να αποδεχτείτε την χρήση τους, ή στο "Μάθετε περισσότερα" για να διαβάσετε για τον σκοπό τους.