Θεραπείες με Green Laser

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

Η βασική θεραπεία της διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας είναι το Argon Laser το οποίο εφαρμόζεται με διάφορες τεχνικές ανάλογα με τις αλλοιώσεις που θεραπεύουμε. Για την αντιμετώπιση του οιδήματος στην ωχρά εφαρμόζουμε εστιακή φωτοπηξία ή σαν δίκτυο (grid pattern). Για την αντιμετώπιση της παραγωγικής διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας εφαρμόζουμε την παναμφιβληστροειδική φωτοπηξία σε 3-4 συνεδρίες. Τελευταία χρησιμοποιούνται οι γνωστοί από την υγρά μορφή εκφύλιση της ωχράς anti-VEGF παράγοντες οι οποίοι χορηγούνται ενδοϋαλοειδικά με τον ίδιο τρόπο. Τέλος σε περιπτώσεις ενδοϋαλοειδικής αιμορραγίας ακολουθείται χειρουργική αντιμετώπιση με υαλοειδεκτομή.

Απόφραξη φλέβας αμφιβληστροειδούς

Η απόφραξη της φλέβας του αμφιβληστροειδούς (κεντρικής ή κλαδικής) είναι μία κατάσταση που παρατηρείται κυρίως σε υπερτασικούς ασθενείς. Κατ’ αυτή παρατηρούμαι πολλές αιμορραγίες και οίδημα στον αμφιβληστροειδή που όταν προσβάλουν την ωχρά μειώνεται δραματικά η όραση. Σε απόφραξη κεντρικής φλέβας και επί ύπαρξης εκτεταμένης ισχαιμίας μπορεί να δημιουργηθούν νεοαγγειώσεις. Το Green Laser εφαρμόζεται ανάλογα την περίπτωση είτε για θεραπεία του οιδήματος της ωχράς (Grid pattern- scatter), είτε για αντιμετώπιση των νεοαγγειώσεων (Panretinal). Τελευταία μεγάλη εφαρμογή στην αντιμετώπιση της απόφραξης φλέβας έχουν οι anti-VEGF παράγοντες οι οποίοι σε συνδυασμό με το Laser έχουν πολύ καλά αποτελέσματα.

Κεντρική ορώδης αμφιβληστροειδοπάθεια

Είναι μία κατ’ αρχήν καλοήθης παθολογική κατάσταση η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις αυτοϊάται. Προσβάλει κυρίως άνδρες σε αναλογία 3:1 μέσης ηλικίας (40-50 ετών). Οφείλεται σε μία μικροσκοπική ρήξη σε ένα χιτώνα του αμφιβληστροειδούς ο οποίος λειτουργεί ως φραγμός με τον χοριοειδή, με αποτέλεσμα να διαρρέει υγρό κάτω από τον αμφιβληστροειδή και να δημιουργεί οίδημα στην ωχρά με επακόλουθο την παραμορφωψία και την μείωση οράσεως. Εάν δεν αυτοϊαθεί και δεν υποχωρήσει το οίδημα ή υποτροπιάσει (κάτι αρκετά συχνό) αντιμετωπίζεται με Green Laser. Με την φλουοραγγειογραφία βρίσκουμε το σημείο διαρροής το οποίο με την βοήθεια του Laser το σφραγίζουμε.

Ρωγμή αμφιβληστροειδούς

Η ρωγμή του αμφιβληστροειδούς είναι μια κατάσταση η οποία εάν διαλάθει της προσοχής του ασθενούς ή του εξεταστή ιατρού οδηγεί πολύ γρήγορα σε αποκόλληση αμφιβληστροειδούς η οποία πλέον αντιμετωπίζεται μόνο χειρουργικά. Εάν λοιπόν κάθε ασθενής παρατηρεί φωταψίες και μυοψίες (λάμψεις και μυγάκια), υποβάλλεται άμεσα σε ενδελεχή βυθοσκόπηση μετά από διαστολή της κόρης με σταγόνες και εφ’ όσον βρεθεί ρωγμή αντιμετωπίζεται με περιχαράκωση με Green Laser και έτσι αποφεύγεται η αποκόλληση αμφιβληστροειδούς και κατ’ επέκταση η χειρουργική επέμβαση.

Τραμπεκουλοπλαστική στο γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας

Το Green Laser μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της πιέσεως του ματιού σε περιπτώσεις που τα φάρμακα δεν την ρυθμίζουν στον επιθυμητό βαθμό. Είναι μια απλή και ασφαλής διαδικασία η οποία σε αρκετές περιπτώσεις ρίχνει την ενδοφθάλμια πίεση 3-4 mm/Hg ή μπορεί και να μειώσει τον αριθμό των χρησιμοποιημένων φαρμάκων.

Αυτό το site χρησιμοποιεί cookies. Πατήστε "ΟΚ" για να αποδεχτείτε την χρήση τους, ή στο "Μάθετε περισσότερα" για να διαβάσετε για τον σκοπό τους.